Vår inspirerande talare

Malin Rapp

Om Malin Rapp

Malin Rapp är en inspirerande talare och ledarskapsutvecklare med expertis inom neurovetenskap och motivationspsykologi. Hon är hyllad för sin breda kompetens och unika förmåga att koppla samman forskning och praktik, och att föreläsa om det på ett lättillgängligt sätt. Hennes engagerande och inspirerande sätt att presentera teorier, insikter och konkreta verktyg har gett henne många återkommande kunder, som Spotify, Storytel, Ericsson, Handelshögskolan i Stockholm, Harvard University och Världsnaturfonden.

Populära Föreläsningar

Inspirationsföreläsning för hela teamet och företaget

Energiboosta ditt team

Det är viktigt att stärka hela teamet och arbetskulturen när man går in i stora förändringsprocesser. Pandemin har medfört många arbetsrelaterade förändringar, och det är extra viktigt att stärka och stötta varandra genom detta. Det handlar om att hitta sätt att hylla allas insatser, fira gemensamma mål, uppmuntra självledarskapet och fokusera på varje gruppmedlems styrkor. 

Den här populära föreläsningen ger perspektiv på hur man kan organisera sig bättre som ett team och få mer energi när man arbetar tillsammans. Deltagarna får användbara verktyg och insikter som ökar deras energinivåer och engagemang.

Inspirationsföreläsning om ledarskap och arbetssätt i en post-pandemisk värld

Hur leder och samarbetar vi på en hybrid arbetsplats?

Hur kan vi som organisation leva upp till våra värderingar och stärka vår kultur när våra anställda arbetar på olika ställen? Hybridarbete handlar om att ge anställda flexibilitet och autonomi att själva bestämma hur och vart de vill jobba. Som ledare är det viktigt att förstärka kommunikationen, ställa tydliga förväntningar och fokusera på tillit och inkludering när man leder en hybrid arbetsplats.

Lär dig att utmanas och kliv utanför komfortzonen

Att Leda med ett Growth Mindset

Att ha ett Growth Mindset är fundamentalt för vårt lärande och utveckling, speciellt nu när många företag väljer att arbeta hybrid. Ditt mindset spelar stor roll för hur du som individ lyckas hantera motgångar, osäkerhet och ta dig an utmaningar på ett medvetet och konstruktivt sätt. Det handlar om att stärka dina egna och teamets interna lärandeprocesser och möjlighetstänkande i osäkra tider, och se till att ni inte stagnerar utan växer och fortsätter anta utmaningar.

Vad Malins kunder säger

Malin är väldigt vass och kunde anpassa sin föreläsning utifrån våra behov, vilket resulterade i en bra balans mellan inspiration från forskning, det praktiska arbetslivet och vad vi kan ta med oss i vårt ledarskap. Det var mycket energi i rummet!


Anette von Troil,
Kommunikationschef på Coop

Malin var en mycket inspirerande talare och lärde oss mycket om teambuilding och hur vi kan skapa en bättre gemenskap med hjälp av tillit. Hennes förmåga att dela med sig av perspektiv från forskning och inkludera egna erfarenheter gav föreläsningen en personlig prägel och gjorde den ännu mer inspirerande.

Anna Gedda,
Hållbarhetschef på H&M

Malin är en fantastisk inspiration och positiv kraft. Tillsammans har vi undersökt hur man kan integrera självledarskap som en del av Lindex kultur. Malin var ett mycket bra bollplank under vår kulturresa, och jag har haft äran att se hennes tala - det lämnar ingen oberörd.

Karin Asplind,
HR Strategi Specialist på Lindex

Flera av våra talare

Upptäck mer om våra andra talare
Facilitator Julija Blomqvist

Julija Blomqvist

Inspirationstalare, facilitator och ledarskapsutvecklare

Filip Axnér

Inspirationstalare, facilitator och lärande-designer

Skicka en bokningsförfrågan!

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021