Vår inspirerande talare

Malin Rapp

Om Malin Rapp

Malin Rapp, årets talare 2023, inspirerar ledare och medarbetare i Sverige och globalt i att skapa lärande, hållbara och ansvarstagande kulturer genom självledarskap.

Malin hjälper företag och organisationer att skapa lärandekulturer som får människor att växa i en gemensam riktning. Hon ger tankeväckande perspektiv på hur vi bättre kan leda oss själva, och varandra, för att skapa välmående team – i fragång och motgång. Det handlar om förmågan att hantera förändring och osäkerhet, och samtidigt behålla glädje, utveckling och energi. Malin visar hur vi både som individer och som team, aktivt kan välja att tänka annorlunda för att öka vårt självledarskap, samarbete och välmående för att skapa bättre resultat tillsammans.

Med sin bakgrund som professionell extremsportare med en VM-titel i snowkite och sin akademiska bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och motivationsforskning, har Malin Rapp en unik förmåga att brygga forskning till den praktiska verkligheten. Hon leder kurser på Handelshögskolan i Stockholm, har föreläst på Harvard och i samarbete med forskare på Karolinska Institutet har hon tagit fram mätbara resultat på metoder och insatser. Malin Rapps förmåga att på ett inspirerande sätt dela med sig av konkreta verktyg för ökat engagemang, samarbetsnivåer och arbetsglädje gör henne till en ständigt återkommande föreläsare hos kunder som Spotify, Ericsson, Google, Mastercard, SIDA och Storytel. Dessutom expertuppdrag i TV4 morgonsoffan, SVT morgonstudio, SVD och DN.

Malin rapp

Efter en rafflande omröstningsprocess hade publiken sagt sitt. Årets talare 2023 i kategorin publikens pris är ingen mindre än Malin!

Vad Malins kunder säger

Malins förmåga att snabbt förstå våra behov och anpassa upplägget gjorde föreläsningen relevant för våra ledare, hon knöt an tydligt till våra kärnvärden och var mycket engagerande och inspirerande. Hennes expertis att komma med strategiskt tankesätt för att hjälpa ledare att engagera och leda sina team är lovvärd.

Chaitra Krishnaiah,
HR partner at Ericsson

Malin var en mycket inspirerande talare och lärde oss mycket om teambuilding och hur vi kan skapa en bättre gemenskap med hjälp av tillit. Hennes förmåga att dela med sig av perspektiv från forskning och inkludera egna erfarenheter gav föreläsningen en personlig prägel och gjorde den ännu mer inspirerande.

Anna Gedda,
Hållbarhetschef på H&M

Malin är en fantastisk inspiration och positiv kraft. Tillsammans har vi undersökt hur man kan integrera självledarskap som en del av Lindex kultur. Malin var ett mycket bra bollplank under vår kulturresa, och jag har haft äran att se hennes tala - det lämnar ingen oberörd.

Karin Asplind,
HR Strategi Specialist på Lindex

Populära Föreläsningar

Lecture on CULTURE AND learning

Att skapa en lärandekultur tillsammans!

Tillit i team är avgörande för en välmående och samarbetsvillig kultur som driver innovation. Studier från Harvard visar att tillitsfulla team har 74% lägre stressnivåer, 50% högre produktivitet och 70% högre engagemang jämfört med team som saknar tillit. Att inte aktivt stärka tillit i team riskerar en hotfull tystnadskultur där medarbetare håller tillbaka, undviker utmaningar, inte bidra med idéer och säger till när något är fel. När Google sökte svar på vad som är bidragande till deras mest högpresterande team fann Googles People Analytics i sin studie benämnd ”Project Aristotle” att psykologisk trygghet är den mest tillförlitliga och avgörande faktorn för ett högpresterande team. Organisationsforskningen har vidare identifierat psykologisk trygghet som en kritisk faktor för att förstå vad som driver samarbete, tillväxt och tidig identifiering av risker. Utmärkande hos team med hög psykologisk trygghet är dess positiva effekter och möjliggörande till en snabb anpassning av förändringar som nya marknadsförhållanden, kundkrav och interna organisationsförändringar.

I föreläsningen med Malin Rapp får du tankeväckande innehåll kring hur man som ledare och team skapar psykologisk trygghet och lärande, hur man kan förmå se möjligheter, hjälpas åt och ta ansvar i föränderliga och utmanade situationer. Du som deltagare också prova på konkreta övningar och förhållningssätt för att öka psykologisk trygghet, lärande och beteendeförändring i teamet och hela kulturen.

FRÅGOR SOM TAS UPP:

  • Vad är psykologisk trygghet och varför viktigt i tider av förändring och osäkerhet?
  • Självledarskap är en förutsättning för att skapa tillitsfulla och trygga team, hur bygger vi det?
  • Hur stärker vi snabbt psykologisk trygghet genom självledarskap i nya och gamla team?
  • Vilket ansvar ligger på ledare vs medarbetare och vad kan jag göra utifrån min roll för att bidra till en lärande kultur?
  • Konkreta verktyg för att snabbt skapa psykologisk trygghet inom och mellan team

Inspirationsföreläsning för hela teamet och företaget

Energiboosta ditt team

Det är viktigt att stärka hela teamet och arbetskulturen när man går in i stora förändringsprocesser. Pandemin har medfört många arbetsrelaterade förändringar, och det är extra viktigt att stärka och stötta varandra genom detta. Det handlar om att hitta sätt att hylla allas insatser, fira gemensamma mål, uppmuntra självledarskapet och fokusera på varje gruppmedlems styrkor. 

Den här populära föreläsningen ger perspektiv på hur man kan organisera sig bättre som ett team och få mer energi när man arbetar tillsammans. Deltagarna får användbara verktyg och insikter som ökar deras energinivåer och engagemang.

Inspirationsföreläsning om ledarskap och arbetssätt i en post-pandemisk värld

Hur leder och samarbetar vi på en hybrid arbetsplats?

Hur kan vi som organisation leva upp till våra värderingar och stärka vår kultur när våra anställda arbetar på olika ställen? Hybridarbete handlar om att ge anställda flexibilitet och autonomi att själva bestämma hur och vart de vill jobba. Som ledare är det viktigt att förstärka kommunikationen, ställa tydliga förväntningar och fokusera på tillit och inkludering när man leder en hybrid arbetsplats.

Lär dig att utmanas och kliv utanför komfortzonen

Öppet webinarium:
Att Leda med ett Growth Mindset

Mycket har ställts på sin spets för både arbetsgivare och medarbetare - ökad osäkerhet och snabbare förändringar, såväl ekonomiskt som teknologiskt. Många ställer sig frågande till hur det ska gå. En del får en mer belastad situation på arbetet när arbetsteamen krymper vid varsel, andra känner sig hotade av den snabba AI-utvecklingen som vi sett inte minst genom tillkomsten av ChatGPT. En sak vet vi – att det är helt avgörande att vi själva förändras och anpassar oss till vår nya verklighet för att behålla vår relevans, må bra och bemästra osäkra tider. Self Leaders som stöttat och hjälpt organisationer i 15 års tid har identifierat gemensamma nycklar från forskningen och hos de företag och medarbetare som bemästrar förändring och kommer ur tuffa tider som vinnare!

Det som särskiljer företag, team och individer som har god förmåga att hantera oförutsedda förändringar från andra är att de har ett lärande förhållningssätt, vad som benämns som engelskans Growth Mindset. De som har ett Growth Mindset fokuserar på det de kan påverka och ser nya situationer som en möjlighet att lära sig något nytt. De försöker hitta nya lösningar, håller ut när det känns svårt, tar hjälp av varandra och väljer att se motgångar som en del av lärandeprocessen. Förutsättningen för att få individer att utveckla och bibehålla ett Growth Mindset, som medför att teamet som helhet snabbare kan anpassa sig till omvärldens förändringar och de interna omställningar som de medför, är att arbetsplatsen har en hög nivå av trygghet, öppenhet och tillit. Av dessa anledningar borde en Growth Mindset och psykologisk trygghet bli företag och ledares mest prioriterade fråga i tider som dessa då företagskulturen och medarbetares motivation till förändring är helt avgörande.

Under föreläsningen ger Malin tankeväckande perspektiv och konkreta verktyg till dig som ledare att stärka ditt egna och dina medarbeteras lärande -och möjlighetstänkande i osäkra tider, och se till att ditt team inte stagnerar utan snarare växer och fortsätter anta utmaningar och nå resultat trots osäkra tider.

FRÅGOR SOM TAS UPP:

  • Vad säger forskningen om Growth Mindset?
  • Fixed Mindset - vs - Growth Mindset?
  • Hur påverkar olika tankesätt vårt beteende, mentala hälsa och i slutändan våra resultat?
  • Hur kan vi utveckla mer uthållighet, initiativförmåga och motivation till förändring i vårt team?
  • Vilka är framgångsfaktorerna till ett högpresterande team som vågar anta utmaningar och snabbt anpassar sig till nya omständigheter och marknadsbehov?

Flera av våra talare

Upptäck mer om våra andra talare
Facilitator Julija Blomqvist

Julija Blomqvist

Inspirationstalare, facilitator och ledarskapsutvecklare

Simón Cabrera Ebers

Inspirationstalare, facilitator och lärande-designer

Skicka en bokningsförfrågan!

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021