Transformerar människor och organisationer

Vi tror på starka och hållbara kulturer som utvecklas inifrån

Bygger starka kulturer

Våra skräddarsydda självledarskapsprogram skapas för att hjälpa våra kunder att växa som individer, som anställda och som en enad organisation.

Creating a Values Tree in our digital tool

En kultur är ett resultat av varje medarbetares värderingar, beteenden och arbetssätt. Vår metodik för att jobba mot en starkare och mer proaktiv kultur som präglas av självledarskap bygger på vetenskapen om individuella värderingssystem och att hitta sätt att koppla ihop personliga värderingar med organisationens riktning. Den här forskningen och tillvägagångssättet är kärnan i våra ledarskapsrogram och verktyg. Verktygen finns i vår digitala plattform, vilket möjliggör för virtuellt deltagande i träningssessionerna.

Creating a Values Tree in our digital tool

Vårt utbud

Vi erbjuder olika typer av tjänster inom ledarskap: Ledarskapsprogram, inspirationsföreläsningar, facilitator träningar och öppna seminarier.

Ledarskaps program

 • Skräddarsydda program
 • Digitalt eller på plats
 • Uppföljningsverktyg
 • Stärk företagskulturen

Våra forskningsbaserade program är alltid designade för att passa in till kundens behov, vision, riktning och mål.

Populär!

Boost föreläsning

 • Inspirera alla i teamet
 • Övningar är inkluderade
 • Fysiskt eller digitalt
 • Snabb & enkel bokning

Vår stjärntalare Malin Rapp erbjuder skräddarsydda föreläsningar för att utbilda, inspirera & motivera teamet!

Facilitator träningar

 • Bli certifierad inom ViA
 • Teorier och metoder
 • Få licens i Values Tree
 • Väx i din roll som facilitator

En 2-dagars utbildning inom Values In Action konceptet. Få exklusiv tillgång till våra verktyg, teoretiska ramverk och metoder.

Digitala Workshops

 • Interaktiva workshops
 • Möjlighet att nätverka
 • Testa digitala verktyg
 • Nya teman varje kvartal

De digitala seminarierna är exklusivt skapade för HR-chefer och är faciliterade på både engelska och svenska.

Vår digitala plattform

En värdefull del av våra utbildningar

Molnbaserat system

Plattformen är tillgänglig för samtliga användare on-demand.

Flera Enheter

Fungerar på smartphones, surfplattor och datorer.

Olika Språk

Valuestree.com finns tillgänligt på över 10 språk.

Kundsupport

Vi svarar alltid på supportrelaterade frågor inom 24 timmar.

Hur processen går till

 1. Efter att vi har haft ett första möte och fått en uppfattning om företagets behov, utmaningar, vision och mål, så presenterar vi en offert med ett skräddarsytt program som är utformat för just din organisation. Självledarskapsprogrammen innehåller vanligtvis moduler och dialoger, övningar, reflektioner och uppföljningsverktyg. 
 2. Deltagarna bjuds in till en första träningssession för att bli bekanta med vår digitala plattform valuestree.com. Syftet här är att de ska skapa sitt egna värderingsträd och reflektera över sina personliga värderingar och styrkor. Därefter är de utrustade och redo att påbörja programmet.
 3. Under programmets gång kommer deltagarna att utveckla en djupare koppling till sin egen inre motivation, samtidigt som de får större klarhet om organisationens inriktning och hur de kan bidra kulturen.
 4.  
Co-worker sitting in front of the computer partaking in a workshop

Kan vi bidra till er kultur?

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021