Företagskultur

Transformerar människor och organisationer

Vi bygger starka och hållbara företagskulturer som utvecklas inifrån

En stark företagskultur är en viktig grundsten i en väl fungerande organisation och skapar förutsättningar för välmående och högpresterande medarbetare. Med arbetsvilja, kreativitet och gemenskap kommer också goda resultat.

Vi på Self Leaders erbjuder workshops som hjälper människor och organisationer att växa på ett hållbart sätt. Huvudtemat för våra workshops är läran om självledarskap och att stärka kulturen i tider av förändring. I våra workshops får deltagarna utforska sitt självledarskap, dela erfarenheter samt diskutera sina funderingar kring företagskultur och självledarskap.

Vad är företagskultur?

En företagskultur är uppbyggd av medvetna och omedvetna normer, värderingar och attityder som finns inom en organisation. Alla dessa aspekter skapar en riktlinje för hur man beter sig och agerar på företaget. Både positiva och negativa värderingar samt trivsel och utvecklingsmöjligheter påverkar organisationens företagskultur.

Varför är företagskultur viktigt?

Att ha en bra och tydlig företagskultur är viktigt för att medarbetarna ska känna tillhörighet till företaget eller organisationen. En bra företagskultur med hög grad av tillit, tydlighet och stark gemenskap, ger mer utrymme för utveckling och en stärkt sammanhållning i tider av förändring.

Medveten företagskultur

En medveten företagskultur underlättar för organisationen vid snabba förändringar. Den har sin grund i företagets vision och affärsidé och är ett stöd för organisationen i dess utveckling.

Företagskulturen kommer även väl till hands vid rekrytering, val av leverantör och annat som rör företaget. Det kan fungera som en ledstjärna där alla kommande val ska gå hand i hand med den medvetna kulturen.

Värdegrund

Ett företags medvetna företagskultur består med fördel av en tydligt formulerad värdegrund och ett antal värdeord. Detta skapar fundamentet i en stark företagskultur och ger en fingervisning kring vilka vi är samt vill sträva efter att vara. Värdeorden sammanfattar på ett enkelt sätt vilka förväntningar som finns på varje enskild individ i organisationen.

Vi lever som vi lär. Det här är våra värdeord som sätter grunden för den företagskultur som vi eftersträvar. Exempel på värdegrund:

Var dig själv, led dig själv

Vi strävar efter att vara autentiska mot oss själva, värna om varandras unika egenskaper och det som förenar oss som människor. Vi litar på varje persons förmåga att leda sig själv utifrån sina värderingar, styrkor och utvecklingsområden, och att vi tillsammans bidrar till att nå våra gemensamma mål.

Bidra till vår resa

Vi är på den här resan tillsammans. Genom att ge varandra stöd, hålla varandra ansvariga och hitta lösningar, skapar vi värde och når våra mål. Vi gör det med öppenhet, empati och förtroende som grundprinciper. Självklart har vi vårt team och våra kunder i åtanke, likaså hela vår planet.

Sök perspektiv och ta beslut

Vi lyssnar aktivt och tar in andras perspektiv för att fatta beslut och agera. Vi har ansvar i att fråga efter andras åsikter, både internt och externt. För att navigera i denna VUCA-värld vågar vi också fatta beslut utan att ha all information på plats, och utan att invänta konsensus. Vi är nyfikna på att utforska olika perspektiv, men är samtidigt måna om att landa i ett välgrundat beslut.

Misslyckas snabbt, lär sig tillsammans och ha kul

Vi strävar alltid efter att nå vår lärandezon, och vet att det kräver kontinuerlig bearbetning. För att kunna göra detta som självledare arbetar vi med vårt eget "growth mindset" och bidrar till en stödjande arbetskultur som tillåter risktagande, konstruktiv feedback och att säga ifrån. Vi vågar lära oss av våra misstag och gör det förhoppningsvis med ett leende på läpparna.

Vad får du som deltagare på våra workshops?

De senaste insikterna om hybrid ledarskap och föränderlig företagskultur

Förutsättningar och ramverk för att skapa och leda en hybrid arbetskultur

Utforska våra praktiska verktyg

Prova på våra egenutvecklade digitala självledarskapsverktyg

Nätverka med likasinnade ledare

Interagera och dela erfarenhet med andra likasinnade ledare som drömmer om att skapa en medveten företagskultur

Vem riktar sig våra workshops till?

Våra workshops riktar sig främst till HR-chefer, ledarskapsentusiaster och chefer från olika organisationer och länder.

Boka en workshop idag

Varje år håller vi ett antal workshops så att ni på ert företag kan utvecklas och utforska er egen företagskultur. Få tips från våra kunniga föreläsare och dela era erfarenheter och funderingar med andra kursdeltagare.

Boka din plats idag genom att fylla i formuläret nedan!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021