Självledarskap

Hitta din inre ledare

Utveckla ditt självledarskap

På Self Leaders erbjuder vi skräddarsydda utbildningar med fokus på självledarskap som syftar till att skapa starka, proaktiva och friska företagskulturer. Våra självledarskapsprogram utformas efter den senaste forskningen och ger din organisation verktyg som tydliggör kopplingarna mellan medarbetarnas personliga värderingar och motivation med den gemensamma visionen och riktningen i företaget.

Delta på distans

Vårt utbildningsupplägg och verktyg möjliggör för ledare att ansluta och delta på distans.

Konkreta verktyg

Vi erbjuder konkreta, forskningsbaserade och effektiva verktyg som gör skillnad i självledarskapet och kulturen.

Tidseffektivt upplägg

Tidseffektiva utbildningar med kortare uppföljningar, mikrolärande och incheckningar.

Senaste forskningen

Ta del av vår metodologi som validerats av forskare på Harvard University och Karolinska Institutet.

Organisatorisk tillväxt

Vi utrustar ledare och medarbetare med nya kunskaper, metoder och mindset som skapar hållbar och långsiktig tillväxt.

Vad innebär självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som länge använts flitigt av såväl organisationer som ledare, men är kanske mer relevant än någonsin i kölvattnet av stora och snabba samhällsförändringar som lett till ökad osäkerhet för många människor. Med självledarskap menar man i stora drag verktyg och metoder som hjälper medarbetare att ta större ansvar för sitt arbete och utveckling. Metoden skapar samtidigt möjligheter för dig som individ att kunna påverka din riktning i livet och uppnå dina mål, både på jobbet och i privatlivet.

Vikten av ett framgångsrikt och aktivt självledarskap kan inte nog betonas när det gäller att bygga starka företagskulturer med engagerade medarbetare och handlingskraftiga ledare. Men vad innebär egentligen ett aktivt självledarskap i praktiken? Det finns många tolkningar av begreppet, men främst brukar man tala om två olika perspektiv:

Självledarskap ur ett individuellt perspektiv

Ur en individuell synvinkel läggs fokus på vad du som individ kan göra för att förstå dig själv och ditt handlande på djupet. Med hjälp av självinsikt utforskar du dina inre behov, vad du vill uppnå och varför, samt hur du skapar motivationen för att kunna nå dit. När du väl känner dig trygg i vad du vill åstadkomma kan du sätta upp egna mål som hjälper dig att “leda dig själv”. Med andra ord skapar du med dessa insikter förutsättningar för att utvecklas i ditt egna självledarskap.

Självledarskap ur ett organisatoriskt perspektiv

Ett organisatorisk perspektiv på självledarskap handlar om hur du som ledare kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att kunna leda sig själva, vilket också kallas för medarbetarskap. Här handlar det framförallt om att se över och analysera organisationsstrukturen och företagskulturen och identifiera eventuella hinder för självledarskap. En granskning av saker som arbets- och beslutsprocesser, värderingar eller hur målen sätts i företaget kan leda till insikter som hjälper er att skapa en arbetsmiljö där det aktiva medarbetarskapet kan blomstra.

Varför ska jag gå en utbildning i självledarskap?

En utbildning inom självledarskap kommer både gynna dig som ledare, dina medarbetare och företaget på lång sikt. Genom att skaffa dig verktyg som främjar ett aktivt medarbetarskap samt självledarskap stärker du dina medarbetares engagemang, motivation och samarbetsförmåga. Detta leder i sin tur till att både organisationens, medarbetarnas och din egna konkurrenskraft och prestationsförmåga ökar.

Forskning på området visar även på att självledarskap leder till ökat välmående och större arbetsglädje på arbetsplatsen. En studie som genomförts av Self Leaders tillsammans med Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, kom fram till just detta. Det visade sig att medarbetare som aktivt utövar självledarskap blir bättre på att fatta hållbara beslut, samarbeta med andra och hantera osäkerhet. Detta gjorde att de blev bättre på stresshantering, mådde bättre och därmed kunde prestera bättre. 

Vill du också lära dig om hur du aktivt kan jobba med självledarskap på din arbetsplats? Ett välfungerande medarbetarskap förutsätter att det finns engagerade ledare som styr genom tydligt formulerade värderingar och mål. Boka en utbildning hos Self Leaders idag, så hjälper vi dig och din organisation att utveckla metoder för ett effektivt självledarskap.

Boka självledarskapsprogram – digitalt eller på plats

På Self Leaders är alla självledarskapsprogram anpassade efter er organisations behov. Du väljer mellan en fysisk utbildning där vi kommer och besöker er på kontoret, eller ett digitalt upplägg där utbildningen tas på distans. 

Boka en utbildning inom självledarskap hos oss på Self Leaders genom att fylla i formuläret nedan och berätta för oss hur vi kan hjälpa er att jobba med självledarskapet på ert företag.

Let’s Discuss Self-Leadership

Vilka är Self Leaders?

Experter på ledarskapsutveckling och självledarskap.

Företag vi har jobbat med

NENT logo icon

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021