Våra talare

Simón Cabrera Ebers

Simón Cabrera Ebers

Simón Cabrera Ebers, föreläsare med fokus på inkludering och mångfald, inspirerar ledare och medarbetare i såväl Sverige som globalt. Simón hjälper företag och organisationer att skapa en inkluderande kultur som får människor att växa i en gemensam riktning. Han ger perspektiv på hur vi bättre kan inkludera alla medarbetare och skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och accepterade. Fokus är på verktyg som bidrar till att skapa en kultur där alla kan uttrycka sig och bidra med sina unika perspektiv, och samtidigt behålla glädje, utveckling och energi.

Simón visar hur vi både som individer och som team har möjligheten att påverka och göra skillnad i sättet vi agerar för att öka inkluderingen och mångfalden i vårt arbete.

Med sin bakgrund från internationellt fredsbyggande för både FN och EU, där han arbetat med målgrupper från över 50 länder, så har han en unik förmåga att förstå hur olikheter kan bryggas och användas som en styrka. Han har dessutom lett team i volatila kontexter utifrån förutsättningarna kring begreppet teaming (populariserat av Amy Edmondson). Under Simóns föreläsningar varvas dessa erfarenheter med den senaste forskningen vilket ger en stark och inspirerande upplevelse.

Populära teman
 • En inkluderande arbetsplats - Hur kan du utveckla en organisationskultur som välkomnar mångfald?
 • Mångfald som kraftkälla - Hur tar man tillvara på fördelarna med mångfald för ökad effektivitet?

What Simón's customers say

Simon har en stark förmåga att skapa en gemensam förståelse utefter personers olika perspektiv genom att skapa en god balans mellan praktiska exempel, teori och forskning. Att han även är otroligt öppen med sina egna tankar och erfarenheten gav mig som deltagare en trygghet i att dela med mig av mina egna reflektioner och tankar och gav det lilla extra för en exponentiell lärokurva i ledarskap.

Jonas Drakenberg, Manager at PwC

Tusen tack Simón! Den bästa föreläsningen inom hybridarbete och ledarskap som jag har varit med på!


HR Partner, Vinnova

Populära Föreläsningar

En inkluderande arbetsplats

Hur kan du utveckla en organisationskultur som välkomnar mångfald?

Mångfald och inkludering är viktiga faktorer för att skapa en hållbar och innovativ arbetsplats. En studie från Harvard visar att team med hög mångfald har 19% högre innovativ förmåga jämfört med homogena team. En annan studie från McKinsey visar att företag med hög köns- och etnisk mångfald har 15% högre lönsamhet. Det här betyder att mångfald inte bara är något att hantera - snarare att det är ett verktyg som kan användas för att skapa positiva effekter genom hela organisationen.

En inkluderande kultur innebär att alla känner sig välkomna och att deras unika perspektiv tas tillvara. Detta kan leda till ökad motivation, engagemang och produktivitet hos medarbetarna. Att inte aktivt arbeta med inkludering och mångfald riskerar en ojämn representation och en tystnadskultur där medarbetare håller tillbaka, undviker utmaningar, inte bidrar med idéer och inte säger till när något är fel.

Föreläsningen hanterar bl.a områden och frågor som:

 • Vad är inkludering och varför är det viktigt i tider av förändring och osäkerhet?
 • Hur skapar vi en kultur där alla känner sig välkomna och sedda?
 • Hur stärker vi snabbt inkludering genom självledarskap?
 • Vilket ansvar ligger på ledare vs medarbetare och vad kan jag göra utifrån min roll för att bidra till en inkluderande kultur?
 • Konkreta verktyg och förhållningssätt för att öka mångfald och inkludering i teamet och hela kulturen.

Mångfald som kraftkälla

Mångfald som kraftkälla - Hur tar man tillvara på fördelarna med mångfald för ökad effektivitet?

Mångfald är en kraftkälla för att öka effektiviteten i en organisation. När olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser kombineras, skapas en rikare och mer innovativ miljö. En inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och respekterade, är avgörande för att utnyttja mångfaldens potential.

Forskning visar att mångfaldsrika team presterar bättre än homogena team. Detta beror på att sådana team är mer kreativa, har högre kvalitet på besluten och är bättre på att hantera komplexa problem. Dessutom kan mångfald bidra till en ökad möjlighet till relationsbyggande och där med nå ut till fler målgrupper.

För att ta tillvara på fördelarna med mångfald är det viktigt att skapa en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och respekterade. Ledare bör vara medvetna om sina egna fördomar och arbeta aktivt för att motverka diskriminering. Det är också viktigt att främja en kultur där olika perspektiv och idéer uppmuntras och lyssnas på.

En annan viktig faktor är att se till att alla har lika möjligheter till utveckling och karriär. Detta kan ske genom att främja mångfald i rekryteringen och genom att skapa utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.

Föreläsningen hanterar bl.a områden och frågor som:

 • Vad är mångfald och varför är det viktigt för ökad effektivitet?
 • Vad är kulturella olikheter och hur kan vi ta hänsyn till dem i arbetsplatsen?
 • Hur kan man hantera och förvandla motsättningar till möjligheter i en inkluderande kultur?
 • Vilket ansvar ligger på ledare vs medarbetare och vad kan jag göra utifrån min roll för att bidra till en inkluderande kultur?
 • Konkreta verktyg för att öka inkludering och mångfald inom och mellan team.

Flera av våra talare

Upptäck mer om våra andra talare
Our keynote speaker Malin Rapp

Malin Rapp

Inspirationstalare, facilitator och ledarskapsutvecklare

Facilitator Julija Blomqvist

Julija Blomqvist

Inspirationstalare, facilitator och ledarskapsutvecklare

Skicka en bokningsförfrågan!

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021