Våra Verktyg och Moduler

Utbildningsupplevelser som stärker din inre motivation och samarbete

Valuestree.com

Digital Plattform

Vi är stolta över att erbjuda digitala träningsupplevelser i världsklass. Därför utvecklar vi kontinuerligt vår egna utbildningsplattform, med ambitionen att möjliggöra en skalbar och sömlös utbildningsupplevelse för våra kunder. Valuestree.com är en molnbaserad webbapplikation som är tillgänglig på datorer, surfplattor och mobiler. Vår utbildningsplattform gör det möjligt för oss att utforma skräddarsydda program som skapar värde på organisations-, team- och individnivå. Valuestree.com är även en multifunktionell plattform som kan användas av facilitatorer, chefer eller gruppledare för att tillgängliggöra interaktiva träningsupplevelser.

Ditt värderingsträd

Verktyg och Metod

Sedan starten av Self Leaders, this technique has been central to our methodology and approach to supporting individual and organizational transformation. The process of the Values Tree reflection is simple: Each participant builds their own digital Values Tree by selecting different types of values. The purpose of this reflection is to define your personal values, understand your motivational factors, and how to lead yourself. Do not hesitate to contact us.

Values in Action

Modul

I den här modulen får deltagarna de nödvändiga verktygen och kunskaperna som krävs för att aktivera ett värderingsdrivet tankesätt i vardagen och arbetslivet. På individuell nivå kommer deltagarna att arbeta med att förbättra sin självmedvetenhet och tydliggöra sina personliga värderingar. På gruppnivå kommer vi att skapa, förbättra eller förankra organisationens värderingar, och reflektera över den kultur vi alla vill uppnå. Avslutningsvis utforskar vi hur man integrerar personliga värderingar tillsammans med organisationens gemensamma kultur. Syftet här är att skapa en starkare värderingskongruens mellan medarbetarnas engagemang och organisationens tillväxt.

I den här Modulen reflekterar vi över:
  • Vilka är mina personliga värderingar? 
  • Vilka utmaningar har vi som team? Vilken kultur vill vi ha?
  • Hur kan jag leva upp till mina egna värderingar och samtidigt bidra till vår gemensamma inriktning och kultur?

Strengths in Action

Modul

Huvudfokuset i den här modulen är att definiera och omfamna våra styrkor och färdigheter. Deltagarna börjar med att reflektera över sina styrkor, hur de kan utvecklas och definiera sina överdrivna styrkor. De kommer också att reflektera över sina kollegors styrkor och ge varandra feedback. Deltagarna kommer också få en tydlig förståelse för psykologisk trygghet och hur det bygger grunden för samarbete och innovation. Målet är att utveckla en kultur som bygger på styrkor, klargöra varje medarbetares individuella styrkor och hitta sätt att nyttja detta på ett produktivt sätt när man arbetar tillsammans i team. Det handlar om att tilldela rätt typer av uppgifter till rätt person och att utveckla varje medarbetares kompetenser.

I den här Modulen reflekterar vi över:
  • Vilka är mina styrkor och färdigheter? 
  • Vilka är mina överdrivna styrkor? I vilka situationer tenderar jag att överdriva en styrka, och hur?
  • Vilka styrkor ser jag hos mina kollegor? Exempel?
Strengths in Action mockup mobile view

Hållbar Effektivitet

Modul

Dagens värld är full av stress och distraktioner, och vi måste använda vår tid och energi på ett hållbart och hälsosamt sätt. Modulen om hållbar effektivitet handlar om att ta ansvar för sitt arbete med en stark känsla av självledarskap. I den här modulen får deltagarna en introduktion till motivationsteori och en förståelse för hur hjärnan fungerar när det kommer till beslutsfattande, prioritering och att hantera spontana störningsmoment. Deltagarna kommer få matnyttiga tips och praktiska verktyg som kan hjälpa dem att öka energinivån. Syftet med modulen är att optimera arbetsprestationen, minska stress, skapa ett harmoniserat arbetsflöde och använda konkreta verktyg för att uppnå produktivitet.

I den här Modulen reflekterar vi över:
  • Optimera stress och prestation: Hur undviker man utbrändhet?
  • Stressens neurologi: Vad behöver hjärnan för att kunna prestera?
  • Distraktioner och avbrott: Hur du optimerar ditt hemarbete eller på kontoret?
Sustainable-efficiency mockup mobile view

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021