Teamutveckling

- vår metodik

Upplevelsebaserat lärande som stärker teamutveckling, inre motivation på individnivå och samarbete i hela organisationen

UTBILDNINGSUPPLEVELSER SOM STÄRKER DIN INRE MOTIVATION OCH SAMARBETE

Vi arbetar aktivt med teamutveckling för att skapa effektiva team präglade av hög psykologisk trygghet. Våra utbildningar syftar till att få team att växa i gemensam riktning. Genom effektiva och interaktiva sessioner ger vi er verktygen att utveckla tillit och samarbete i era team.

Vad är teamutveckling?

Teamutveckling handlar om att skapa ett effektivt team som når sina mål och skapar god lönsamhet för företaget. Detta uppnås genom att teamet har roligt tillsammans, inspireras av varandras styrkor och prestationer samt har ett gott samarbete sinsemellan.

Skräddarsydd teamutveckling för ditt team och din organisation

Vi är stolta över att erbjuda digitala upplevelser i världsklass för företag och organisationer som vill arbeta med teamutveckling. Våra utbildningar skapar tilliten som krävs för en fungerande och effektiv feedbackkultur. Vi skräddarsyr program i vår egna utbildningsplattform som möjliggör teamutveckling, tillit och samarbete för varje enskild organisation. Genom korta och interaktiva sessioner som inspirerar och motiverar till utveckling och lärande får era ledare, era team och er organisation de verktyg och det stöd som krävs för att snabbt kunna gå ned på djupet.

Stärk samarbete och tillit i ditt team genom självinsikt

Psykologisk trygghet är en av grundpelarna för en god teamutveckling och effektiva samarbeten. Vi är som bäst när vi kan vara oss själva och känner oss trygga i vår omgivning. Självreflektion står därför i fokus för våra utbildningar. När vi kan definiera våra personliga värderingar, våra motivationsfaktorer och vad vi behöver för att må bra kan vi snabbt nå tydlighet i vad vi ska utveckla tillsammans.

Genom strukturerade digitala processer och övningar skapar vi förutsättningarna för ökad självinsikt hos deltagarna; insikter som i sin tur ligger till grund för dialoger som skapar öppenhet och tillit i våra samarbeten.

Vi erbjuder flera typer av utbildningar kring psykologisk trygghet och teamutveckling. Vi hjälper er gärna hitta temat som passar just era behov. Nedan ser ni några exempel på våra framgångsrika upplägg.

Framgångsrika ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram med fokus på psykologisk trygghet och ett värderingsdrivet tankesätt

Ökad tillit och samarbete genom ett värderingsdrivet tankesätt

I den här modulen får deltagarna de nödvändiga verktygen och kunskaperna som krävs för att aktivera ett värderingsdrivet tankesätt i vardagen och arbetslivet. På individuell nivå kommer deltagarna att arbeta med att förbättra sin självmedvetenhet och tydliggöra sina personliga värderingar. På gruppnivå kommer vi sedan skapa, förbättra och/eller förankra organisationens värderingar, samt reflektera över den kultur vi alla vill uppnå. Avslutningsvis utforskar vi hur man integrerar sina personliga värderingar tillsammans med organisationens gemensamma värderingar och kultur. Syftet här är att skapa en starkare och tydligare koppling mellan medarbetarnas engagemang och organisationens tillväxt för en värdefull teamutveckling.

Vi reflekterar över:

 • Vilka är mina personliga värderingar?
 • Vilka utmaningar står vi inför som team? Vad är vår önskade kultur?
 • Hur kan jag som individ leva upp till mina personliga värderingar och samtidigt bidra till vår gemensamma riktning och kultur framåt?

Ledarskapsprogram med fokus på styrkor och effektiva team

Medvetenhet kring sina och andras styrkor - en förutsättning för effektiva team och teamutveckling

Huvudfokuset i den här modulen är att bli medveten om våra styrkor, som individer och team, för ökad utveckling och lärande. Deltagarna börjar med att reflektera över sina styrkor och hur de kan utvecklas, för att därefter definiera sina överdrivna styrkor. Genom korta och interaktiva övningar, så kommer deltagarna också få reflektera över sina kollegors styrkor samt ge varandra feedback på dessa.

Deltagarna kommer få en tydlig förståelse för psykologisk trygghet och hur det bygger grunden för samarbete, kreativitet och utveckling inom teamet. Med medvetna styrkor förstärks en kultur som fokuserar på att nyttja varje individuell styrka och färdighet för bästa möjliga produktivitet i teamet. Genom att tilldela rätt typer av uppgifter till rätt person och att utveckla varje medarbetares kompetenser bidrar vi till en stark teamutveckling med hög grad av psykologisk trygghet inom teamet genom ett styrkebaserat fokus.

Vi reflekterar över:

 • Vilka är mina styrkor och färdigheter?
 • Vilka är mina överdrivna styrkor? I vilka situationer tenderar jag att överdriva en styrka?
 • Vilka styrkor ser jag hos mina kollegor? Exempel?

Ledarskapsprogram med fokus på att skapa maximal team effektivitet

Hållbar effektivitet – tips för teamutveckling

För att uppnå maximal effektivitet i ett team och för fortsatt teamutveckling är det viktigt att vi är medvetna om hur vi använder vår tid och energi på ett hållbart sätt. Modulen om hållbar effektivitet handlar om att ta ansvar för sitt arbete med en stark känsla av självledarskap i en värld full av stress och distraktioner. Modulen bidrar till teamutveckling och ger deltagarna en:

 • introduktion till motivationsteori
 • förståelse för hur hjärnan fungerar när det kommer till beslutsfattande, prioritering och att hantera spontana störningsmoment. 

Deltagarna får matnyttiga tips och praktiska verktyg som kommer hjälpa dem att öka energinivån, vilket i sin tur bidrar till god teamutveckling. Syftet med modulen är att skapa teamutveckling genom att optimera prestationen, minska stress, skapa ett harmoniserat arbetsflöde och uppnå produktivitet.

Vi reflekterar över:

 • Optimera stress och prestation: Hur undviker man utbrändhet?
 • Stressens neurologi: Vad behöver hjärnan för att kunna prestera?
 • Distraktioner och avbrott: Hur du optimerar ditt hemarbete eller på kontoret?

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021