Growth Mindset Avgörande i föränderlig tid

Ökad osäkerhet och snabbare förändringar, såväl ekonomiskt som teknologiskt ställer nya frågor för arbetsgivare och medarbetare. Många ställer sig frågande till hur det ska gå. En del får en mer belastad situation på arbetet när teamen krymper vid varsel, andra känner sig hotade av den snabba AI-utvecklingen, inte minst genom tillkomsten av ChatGPT.

En sak vet vi – att det är helt avgörande att vi själva förändras och anpassar oss till vår nya verklighet för att behålla vår relevans, må bra och bemästra osäkra tider. Vi på Self Leaders – som i 15 år stöttat och hjälpt organisationer som bla Spotify, Google, Telia Company, Ericsson, Stadium, SIDA – har identifierat framgångsfaktorer från både forskning och praktiken, där vi ser tydliga mönster hos de företag och medarbetare som bemästrar förändring och kommer ur tuffa tider som vinnare.

Utmärkande hos en framgångsrik organisation

En av sakerna som särskiljer företag, team och individer som har god förmåga att hantera oförutsedda förändringar från andra är att de har ett lärande förhållningssätt, vad som på engelska benämns som Growth Mindset.

De som har ett Growth Mindset fokuserar på det de kan påverka och ser nya situationer som en möjlighet att lära sig något nytt. De försöker hitta nya lösningar, håller ut när det känns svårt, tar hjälp av varandra och väljer att se motgångar som en del av lärandeprocessen.

Förutsättningen för att få individer att utveckla och bibehålla ett Growth Mindset, som medför att teamet som helhet snabbare kan anpassa sig till omvärldens förändringar och de interna omställningar som de medför, är att arbetsplatsen har en hög nivå av trygghet, öppenhet och tillit.

Av dessa anledningar bör Growth Mindset bli företag och ledares mest prioriterade fråga nu när vår verklighet präglas av hög volatilitet och osäkerhet. Under dessa förutsättningar blir företagets och medarbetarnas inställning till förändring helt avgörande.

VERKTYG OCH FRÅGOR SOM BERÖRS UNDER WORKSHOPEN:

Under workshopen ger vi tankeväckande perspektiv till dig som vill stärka ditt egna och dina medarbetares lärande och möjlighetstänkande. Du kommer få testa på ett framgångsrikt och lättillgängligt digitalt verktyg som underlättar implementeringen av Growth Mindset inom team och som bidrar till beteendeförändring i hela organisationen. Verktyget möjliggör att team inte stagnerar utan snarare växer och fortsätter anta utmaningar och nå resultat – detta trots de osäkra tider vi nu måste lära oss navigera.

  • Vad säger forskningen om Growth Mindset?
  • Fixed Mindset – vs – Growth Mindset.
  • Hur påverkar olika tankesätt vårt beteende, mentala hälsa, motivation och i slutändan våra resultat?
  • Hur kan vi utveckla mer uthållighet, initiativförmåga och motivation till förändring inom team?
  • Vilka är framgångsfaktorerna till ett högpresterande team som vågar anta utmaningar och snabbt anpassar sig till nya omständigheter och marknadsbehov?
  • Digitalt verktyg för att som ledare stärka Growth Mindset inom ditt team.
Co-founder Dick Von Martens

Dick von Martens

FOUNDER & HEAD OF CLIENT DEVELOPMENT

FullSizeRender

Simón Cabrera Ebers

SENIOR FACILITATOR & LEADER DEVELOPER

Letar du efter föreläsare eller ledarskapsutveckling till din organisation?

På Self Leaders är vi experter på ledarskap och självledarskap. Vi håller skräddarsydda workshops, seminarier och program för team och organisationer. Fysiskt såväl som digitalt. 

Skicka en förfrågan eller boka ett möte med oss genom att fylla i formuläret nedan.

Fyll i formuläret så kontaktar vi er

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021