SelfLeaders | Stockholm – Nya perspektiv på ledarskap, värderingar & motivation – 27 mars 2019
19295
eventbrite_events-template-default,single,single-eventbrite_events,postid-19295,wpi_db,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Stockholm – Nya perspektiv på ledarskap, värderingar & motivation – 27 mars 2019

Stockholm – Nya perspektiv på ledarskap, värderingar & motivation – 27 mars 2019

Venue

SelfLeaders HQ

Gamla Brogatan 17, 111 20 Stockholm

Stockholm, SE, 111 20
Hur kan din organisation skapa engagemang och riktning utifrån er gemensamma vision och värdegrund? Hur kan motivation, proaktivitet och samarbete stärkas i grupper? Nya perspektiv från forskningen kan ge oss svaren.Motiverade medarbetare som tar ansvar och samarbetar är en av de viktigaste faktorerna för långsiktig lönsamhet i organisationer. I sin bok Drivkraft har Daniel Pink sammanfattat över 30 års motivations- forskning. Exempelvis visar allt fler studier från skilda forskningsfält att externa motivationssystem tappar i kraft när det kommer till komplexa och kreativa uppgifter medan arbetet med värderingar och inre motivation blir allt viktigare.Frågan kvarstår dock hur man från ledningens och HR:s sida kan bidra till att skapa en kultur som tar tillvara på medarbetarnas inre drivkrafter och få dem att på djupet förstå och brinna för organisationens värderingar och mål.På SelfLeaders har vi specialiserat oss på att skapa kulturer där alla ser sig själva som ledare. Vi hjälper individer att integrera sina personliga drivkrafter med organisationens kultur och ledord. Det skapar tydlighet, lojalitet och engagemang på djupet. Samma metodik kan även användas vid exempelvis förändringsarbeten eller för att få med sig organisationen på en ny strategi.


Därmed har vi under de senaste åren, i samarbete med våra partnerbolag, utvecklat ett antal digitala verktyg för att hjälpa ledare och medarbetare utvecklas på riktigt. Övningarna inkluderar medvetenhet om värderingar, tre tydliga prioriteringar för varje vecka och månad och fler äkta dialoger mellan chef och medarbetare.


Agenda  • Förberedelse Digital värderings- rangordning (ca 10 min) med SelfLeaders verktyg – hitta dina viktigaste personliga värderingar.

  • Teori Grundläggande förståelse för den nya motivationsforskningen och applicering i vardagen.

  • Övningar Prova på nya grepp som kan användas i ledarskapsutveckling för att stärka kulturen.

  • Tips & verktyg Få konkreta tips och verktyg med dig till vardagen och till din organisation.Begränsat antal platser (max 2 personer från samma företag kan anmäla sig till detta event). Detta event är endast för seniora HR professionella och riktar sig emot organisationer med minst 50 anställda.